NADA - Öronakupunktur

NADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens.Behandlingen sker i grupp om 5-10 personer och tar upp till 45 minuter. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Behandlingen består av 12 akupunkturtillfällen under 6 veckor och kommer att ske under lunchtid mellan kl 12.00-13.00.

Vecka 1-2: 3 tillfälle/vecka
Vecka 3-4: 2 tillfälle/vecka
Vecka 5-6: 1 tillfälle/vecka

Effekt av NADA-behandling
– Stresshormonet cortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Seratonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader