Migrän

Migrän är en kraftig, pulserande och ensidig huvudvärk som varar i 4–72 timmar. I tillägg till huvudvärken upplever många illamående, ljus/ljud och eller lukt känslighet och problem att koncentrera sig. Det finns många olika former för migrän, dom vanligaste är migrän med eller utan aura. Med aura upplever många syns-störningar före man får huvudvärk. Aura symptom kan också vara stickningar i ansikte och tunge, att man går ostadigt eller svårigheter med att prata. Till skillnad från spänningshuvudvärk blir migrän ofta sämre av fysisk aktivitet.

Det är oklart varför man får migrän, var femte kvinna och var tionde man har migrän. Kvinnor utan aura är ofta besvärsfria under graviditet. Nyare forskning antyder att migrän är en neurologisk sjukdom.

Diagnosen blir satt vid anamnes. Kiropraktisk behandling kan ha mycket god effekt mot migrän. Nyare forskning antyder att förebyggande kiropraktisk behandling är mer effektivt än förebyggande mediciner.

Behandlingen består av kiropraktisk behandling av nacke och rygg som ofta har väldigt god effekt. Akupunktur och massage kan hjälpa med tanke på stresshantering som är viktigt for att minska migränfrekvens.

Så kan vi hjälpa dig