Nackvärk

30-50% av den vuxna befolkningen har ont i nacken under löpet av ett år. Symptomen kan komma akut eller gradvis över en viss tid och det är inte alltid enkelt att hitta en specifik orsak.

Smärtor i nacken kan komma i samband med ett fall, en ”släng” med nacken (whiplash) eller mycket sittande framför datorn, mobilen och surfplattan. 

I samband med ett stillasittande arbete är det viktigt att variera hur du sitter och ändra ställning ofta. De vanligaste symptomen är smärta och stelhet i nacken, ofta med nedsatt rörelse i flera positioner. Vid några tillfällen kan det stråla ned i ena axlarna, (ned i armen och ut i handen) armarna och ut i händerna. Besvär i nacken kan också leda till huvudvärk och yrsel och därför är det viktigt att hitta orsaken till symptomen.  De allra flesta som har ont i nacken har en god prognos och svarar ofta väldigt bra på kiropraktisk behandling. 

 

Våra kiropraktorer vid Karlstads Kiropraktorklinik tar en noggrann sjukdomshistoria/anamnes och gör en undersökning för att sedan ställa en diagnos. Vid behov skickar vi en remiss för röntgen, om det skulle vara nödvändigt för att få mer information. Ledjusteringar av rygg och nacke, övningar och livsstilsråd är rekommenderat för de allra flesta med ont i nacken och biverkningarna är milda och går snabbt över.  Lokal ömhet och trötthet är de vanligaste biverkningarna.

Så kan vi hjälpa dig