Iläggssulor

Formgjutna iläggsulor har till uppgift att ge foten ett optimalt stöd under dagen och att korrigera eventuella felbelastningar. Genom att analysera din gång och hållning med fokus på fotens belastning, tillverkas sedan en sula som formas direkt efter din fot, och är efter eventuell slipning färdig att användas.

Iläggssulor

Fötterna är den grund som kroppen är rest på. Är inte grunden bra är risken överhängande att det blir konsekvenser både i själva foten och även högre upp.

Det vanligaste problemet vi stöter på i fötterna är sjunkande fotvalv eller så kallad överpronation. Fötter skall pronera när de belastas. Det medför att bindväven som håller uppe fotvalvet töjs vilket bidrar till en mer fjädrande- och energibesparande gång. Med åldern blir våra fotvalv lägre samtidigt som bindvävens elasticitet minskar. Foten kan då inte absorbera lika stor belastning och inte ge tillbaka samma fjädrande stuts i avsteget. Även unga kan få problem med detta om belastningen som fötterna utsätts för överskrider hållfastheten.

Står man och går pressar det ned fotvalven. Löpning ger minst 3 gånger så hård belastning på foten som vid gång. Ökad kroppsvikt belastar så klart också mera.

Det skoinlägg som Karlstads Kiropraktorklinik använder sig av är ett patenterat ortopediskt inlägg från Balkefors Ortopedic. Inlägget är CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Inlägget är ett smäckert och smidigt inlägg, uppbyggd av ett EVA-material runt en skiva av Flexsonic, ett patenterat material som formar sig efter foten och tillåter viss pronation men stoppar eventuell överpronation.

Innan vi gör din sula analyseras foten, bland annat med en spegellåda. Efter undersökningen värms sulan upp och placeras på ett formbart material. Du ställer dig ovan på sulan i ett optimalt anatomiskt läge och sulan formas efter din fot. Vissa justeringar kan vid behov görs direkt och efter eventuell slipning och inpassning i dina skor är sulan klar att användas.

Det kan vara bra att ha med sig flera par skor för att säkerställa att det går lätt att flytta inläggen mellan olika skor. Ett par gamla skor kan också ge viktig information om hur du belastar dina fötter. Sulan är mest effektiv när den placeras i en sko med snörning och en stabil hälkappa.

Fortsätt titta