Inför ditt besök

Du bokar tid antingen genom att ringa receptionen på 054-100584 där våra receptionister hjälper dig, eller här på hemsidan. Klicka på: Boka tid här nedan.
När du anländer till kliniken för ditt bokade besök anmäl dig i receptionen.

Hur hittar du oss

Karlstads Kiropraktorklinik ligger centralt på Norra Kyrkogatan 3. Gamla Badhuset och Domkyrkan är i var sin ände på gatan och vi tvärs över gatan från Badhuset. Det är ca 5 minuters promenad till oss från Stora Torget, 10 minuter från Järnvägsstationen och dryga 10 minuter från Busstationen. Många bra cykelleder går mot centrum och cykelställ finns utanför vår dörr. Parkering kan man hitta i gatorna runt om men större parkeringsplats finns ca 250m bort vid bibliotekshuset och ca 50 m ifrån vid Gama Badhuset. Inomhus finns parkering mitt emot biblioteket och t.ex. vid Ahlmarks huset ca 500m bort. En promenad är alltid bra efter en behandling för ännu bättre resultat. Om ni inte hittar eller har frågor om hur ni enklast kan komma till oss ring så hjälper vi dig. Varmt välkommen till oss på Karlstads Kiropraktorklinik!

Första besöket hos kiropraktorn

Din kiropraktor hämtar dig i väntrummet och tar med dig in på ett konsultationsrum, där du får berätta varför du kommit till kliniken. Kiropraktorn tar en noggrann sjukdomshistoria där du bland annat får berätta om vad du har för eventuella besvär, -medicinering och problem sedan tidigare.

Därefter görs en grundlig kiropraktisk undersökning där man utvärderar funktionen i rörelseapparaten inklusive en neurologisk och ortopedisk undersökning. Om det behövs en undersökning som vi inte har möjlighet att utföra på kliniken, t.ex. röntgen, MR eller annat remitterar vi dig vidare för det. Du får så klart ta del av resultaten och en arbetsdiagnos med förslag och dialog om eventuella åtgärder. Om inget hinder för att påbörja behandling finns görs det redan vid första besöket. Räkna med att besöket tar 40-50 minuter.

Återbesök hos kiropraktorn

Du ger återkoppling till din kiropraktor som kan ha kompletterande frågor och kontroll att utföra innan behandlingen fortsätter.
Eftersom undersökningen och behandlingsstrategin nu är klara tar återbesöket betydligt kortare tid än nybesöket, ofta inte ens 10 minuter. I början är det vanligt med tätare återbesök för att uppnå bästa resultat men efterhand glesas återbesöken ut för att vanligtvis övergå i regelbunden kontroll i förebyggande syfte.
Tanken är att du ska må så bra som möjligt med så få besök som möjligt. Många av våra patienter kommer regelbundet i förebyggande syfte för att bibehålla maximal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet och leva ett så optimalt liv som möjligt.

Biverkningar och risker i samband med kiropraktisk behandling

Man skall som regel inte komma till oss om man har en pågående infektion. Delvis för att inte föra sin smitta vidare men också för att vissa infektioner kan medföra risk för behandlingsskada. Andra sjukdomar, operationer, olyckor och annat man varit med om tidigare samt eventuell medicinering är också viktigt att tala om.

Vanliga biverkningar i samband med kiropraktiska justeringar är övergående ömhet i behandlingsområdet samt trötthet vilket förekommer hos ungefär hälften av dem som behandlas. Huvudvärk har rapporterads hos upp till 10%. Andra icke allvarliga biverkningar som muskelspasm, obalans, avsvimning och illamående hos färre än 5%.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Det gör riskkalkylen svårare. I flera studier med upp till 10 000-tals behandlingar har man inte fått fram någon allvarlig incident. Det finns dock rapporter om allvarliga skador. Risken för att ett ländryggsdiskbråck förvärras med s.k. cauda equina syndrom tror man att kan ligga på 1 på 3,7 miljoner och cirkulationsrubbningar i pulsådror i nacken till mellan 1 av 8,7 miljoner till i värsta fall 1 av 5.9 miljoner behandlingar. Orsakssambandet mellan behandlingen och skadan har dock varit utmanande att bevisa då fallen är så få och pga studiernas kvalitet.

För perspektiv kan man jämföra med risken om samma besvär behandlas med de vanligaste medicinerna som används för dem. I FASS (fass.se) står t.ex. om Paracetamol (Alvedon) att sällsynta biverkningar (upp till 1 av 1000 användare) inkluderar svullnad i ådror med nässelutslag, svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja och andas. Mycket sällsynta biverkningar (1 av 10 000 användare) är blödningar och förändringar i blodet samt påverkan på njurar och lever m.m. Hos färre än 1 av 100 användare kan Ibuprofen (Ipren) leda till svullnad i ådror med samma konsekvens som vid användning av Alvedon. Vanliga biverkningar (hos flera än 1 av 100) inkluderar huvudvärk, yrsel, mag-tarmbiverkningar m.m. Hos färre än 1 av 1000 användare förekommer hjärnhinneinflammation, stroke, hjärtsvikt m.m.

Alternativ behandling som massage, träning och akupunktur kan även de ha ungefär samma biverkningsprofil som kiropraktik (övergående värk och trötthet).
Det är inte ovanligt att stress och oro sätter sig i kroppen med stelhet och värk. På Karlstads Kiropraktorklinik kan man få hjälp med KBT terapi och en unik kombination av mindfullness och akupunktur (NADA) ”Här och nu” för det m.m

Om du upplever oro inför din behandling ta upp det med din kiropraktor. Din trygghet är mycket viktig för oss!

Fortsätt titta