Inför ditt besök hos kiropraktorn

Du bokar tid antingen genom att ringa receptionen på 054-100584 där våra receptionister hjälper dig, eller här på hemsidan. Klicka på: Boka tid här nedan.
När du anländer till kliniken för ditt bokade besök anmäl dig i receptionen. Våra receptionister dina uppgifter och du får en hälsoblankett att fylla i innan din kiropraktor tar emot dig.

Boka tid här

Första besöket hos kiropraktorn

Din kiropraktor hämtar dig i väntrummet och tar med dig in på ett konsultationsrum, där du får berätta varför du kommit till kliniken. Kiropraktorn tar också en noggrann sjukdomshistoria där du bland annat får berätta om vad du har för eventuella besvär, -medicinering, -sjukdomar, -tidigare skador mm.

Därefter görs en grundlig kiropraktisk undersökning där man utvärderar rörlighet och annan funktion i rörelseapparaten. Vidare gör man en fullständig neurologisk och ortopedisk undersökning. Om en röntgen eller annan undersökning behövs remitterar vi dig till sådan undersökning. Till slut får du ta del av resultaten, och en arbetsdiagnos. Du får då även förslag till åtgärder.

Syftet är att förbättra din funktion, minska dina symtom, och slutligen se till att det håller sig bra för att du skall återfå hälsa och må så bra som möjligt. Behandling hos kiropraktorn innebär oftast att de låsningar du har i nacke, rygg eller bäcken justeras. Det är mycket specifika rörelser av dina leder som kiropraktorn oftast utför med sina händer.

Du kommer också att få förslag till åtgärder som du själv kan genomföra, så att du genom eget ansvar kan hjälpa din kropp att läka på ett naturligt sätt. 

Det är vanligt att man efter de första behandlingarna kan få lite mer värk. Detta är inget farligt utan en normal reaktion. Annars är biverkningar av behandling hos kiropraktorn som regel milda och snarare positiva än negativa. Ta gärna en liten promenad direkt efter behandling innan du sätter dig i bilen och tänk på att inte bära tungt eller ojämnt t.ex. en tung handväska.

Återbesök hos kiropraktorn

Nu vet kiropraktorn vad som ska behandlas genom första besökets undersökning och samtal. Du lämnar återkoppling till din kiropraktor som känner igenom funktionen i rörelseapparaten och behandlar. Man kan också komplettera med massage, stretch, kyl- eller värme- behandling eller akupunktur för att nå bästa resultat.

Återbesöken går därför betydligt fortare än nybesöket vilket gör att du snabbare är tillbaka till jobb eller annan aktivitet. I början är det vanligt med tätare återbesök för att uppnå bästa resultat men efterhand glesas återbesöken ut för att vanligtvis övergå i regelbunden kontroll i förebyggande syfte.

Tanken är att du ska må så bra som möjligt med så få kontroller som möjligt. Många av våra patienter kommer regelbundet i förebyggande syfte för att bibehålla sin maximala funktion i rörelseapparaten och nervsystemet för att leva ett så optimalt liv som möjligt.