Stötvåg

Stötvågsbehandling är en effektiv och rekommenderad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågen genererar tryckvågor till den skadade vävnaden som resulterar i ökad metabolisk aktivitet, blodcirkulation, vävnadsåterbyggnad och mindre smärta. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i det skadade området. Innan behandlingen börjar tar vi en noggrann sjukdomshistoria och gör en undersökning för att fastställa diagnos. Rätt diagnos ger lämplig behandling och snabbare resultat.

Hur går stötvågsbehandling till?

Behandlingen består av tryckvågor som skickas från en applikator in till den aktuella vävnaden. Under behandlingen är det normalt att uppleva smärta i området, men den ska inte vara för intensiv. Detta styr patienten tillsammans med den som utför behandlingen. Smärtan ska ligga på en nivå som är acceptabel. De normala biverkningarna är lokal ömhet samma behandlingsdag. Själva behandlingen är snabb och tar ca 5 min att genomföra och upprepas vanligtvis med fem till sju dagars mellanrum.
Forskning på stötvåg rekommenderar 4-6 behandlingar for att ge ett gott resultat.

Stötvåg används till:

Kontraindikationer för stötvågsbehandling:

Fortsätt titta