Stötvåg

Stötvågsbehandling är en effektiv och rekommenderad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågen genererar tryckvågor till den skadade vävnaden som resulterar i ökad metabolisk aktivitet, blodcirkulation, vävnadsåterbyggnad och mindre smärta. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i det skadade området.
Innan behandlingen börjar tar vi en noggrann sjukdomshistoria och gör en undersökning för att fastställa diagnos. Rätt diagnos ger lämplig behandling och snabbare resultat.
Behandlingen består av tryckvågor som skickas från en applikator in till den aktuella vävnaden. Under behandlingen är det normalt att uppleva smärta i området, men den ska inte vara för intensiv. Detta styr patienten tillsammans med den som utför behandlingen. Smärtan ska ligga på en nivå som är acceptabel. De normala biverkningarna är lokal ömhet samma behandlingsdag. Själva behandlingen är snabb och tar ca 5 min att genomföra och upprepas vanligtvis med fem till sju dagars mellanrum.
Forskning på stötvåg rekommenderar 4-6 behandlingar for att ge ett gott resultat.

Stötvåg används till:
– AXEL: Kalkaxel, impingement, rotatorcuffskador och inflammationer i senor och senfästen
– ARMBÅGE: Tennisarmbåge, golfarmbåge, inflammationer i senfästen
– HÖFT: Slemsäcksinflammation och inflammation i senfästen och senor
– KNÄ: Hopparknä, löparknä, inflammation i senor
– FOT: Hälsensinflammation, plantarfasciit (hälsporre), benhinneinflammation

Kontraindikationer för stötvågsbehandling:
– Kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
– Graviditet
– Cancer
– Nedsatt cirkulation i behandlingsområdet

Smärta i hälsenan (hälseneinflammation)

Smärta i hälsenan är vanligt bland löpare men också människor som går mycket på hårt underlag på t.ex jobbet. Smärtan är ofta värst på morgonen och bättre i aktivitet och kan ofta hindra att man kan göra sin vanliga träning eller jobb. Vanliga symptom är smärta på vid beröring av senan, svullnad och när man belastar senan som gå/springa. Trånga skor som skaver mot hälsenan kan också vara en medverkande faktor.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i fot och ankel så vi lättare ser hur patienten rör sig. Vid långvariga eller svårare symptom kan en ultraljudsundersökning eller magnetröntgen behövas.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. För löpare och idrottare är det viktigt att reducera träningsmängd och aktiviteter som belastar senan. Vi gör egna sulor och rekommenderar ofta mjuka hälkuddar som kan belasta fot och ankel.

Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senan. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.

Hälsporre/plantar fascitt

Hälsporre/plantar fascitt är smärta i senan som ligger under foten framför hälbenet. Smärtan är vanlig bland idrottare som hoppar och löper mycket men också dom som går och står mycket på hårt underlag på jobbet. Smärtan är ofta värst på morgonen och sämre av aktivitet som belastar senan som t.ex gå och löpa. Vanliga symptom är smärta vid beröring av senan, eventuell svullnad och igångsättnings-smärta efter man har suttit ner och börjar att gå.
Skillnaden på hälsporre och plantar fascitt är att vid hälsporre blir det en liten benutväxt i sänan, vid plantar fascitt är det inte en benutväxt. Diagnosen blir då satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge symptomen har varit där och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i fot och ankel så vi lättare ser hur patienten rör sig. Röntgen undersökning kan vara aktuellt för att utesluta benutväxt.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. För löpare och idrottare är det viktigt att reducera träningsmängd och aktiviteter som belastar senan. Vi gör egna sulor och rekommenderar ofta mjuka hälkuddar som kan belasta fot och ankel.
Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senan. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.

Hälsporre/plantar fascitt

Hälsporre/plantar fascitt är smärta i senan som ligger under foten framför hälbenet.  Smärtan är vanlig bland idrottare som hoppar och löper mycket men också dom som går och står mycket på hårt underlag på jobbet.  Smärtan är ofta värst på morgonen och sämre av aktivitet som belastar senan som t.ex gå och löpa.  Vanliga symptom är smärta vid beröring av senan, eventuell svullnad och igångsättnings-smärta efter man har suttit ner och börjar att gå. 

Skillnaden på hälsporre och plantar fascitt är att vid hälsporre blir det en liten benutväxt i sänan, vid plantar fascitt är det inte en benutväxt.  Diagnosen blir då satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge symptomen har varit där och när smärtan kommer.  Vi vill också testa styrkan och funktionen i fot och ankel så vi lättare ser hur patienten rör sig.  Röntgen undersökning kan vara aktuellt för att utesluta benutväxt.

 

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd.  För löpare och idrottare är det viktigt att reducera träningsmängd och aktiviteter som belastar senan.  Vi gör egna sulor och rekommenderar ofta mjuka hälkuddar som kan belasta fot och ankel.

Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senan.  Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.  

Löparknä

Löparknä är smärta på utsidan av knäet som ofta blir sämre av att löpa eller cykla. Smärtan sitter på utsidan av knäet i en stor sena som kommer från sätet och går ner på utsidan av knäet. Det kan lett bli friktion och irritation vid infästningen och ofta beror det på dålig muskulär kontroll/styrka i höften, dåliga skor eller t.ex för hög sadel när vi cyklar.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i höft och ben så vi lättare ser hur patienten rör sig. Det vill sällan vara aktuellt med någon bilddiagnostik.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. För idrottare är det viktigt att reducera träningsmängd och aktiviteter som gör symptomen sämre. För cyklister kan det vara aktuellt att sänka sadelen lite ner och vid långvariga problem kan en cykeltillpassning fungera bra. För löpare är det ofta viktigt att gå genom skor och fokusera mycket på styrkeövningar i ben och höft och i behandlingsperioden träna alternativt.
Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senor ock muskulatur. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.

Trokanterit

Trokanterit är smärta på utsidan av höften som ofta blir sämre av att löpa, sitta med benen i kors eller ligga på den ömma sidan i sängen. Smärtan kommer ofta från en slemsäck och eller senan som fester sig in mot benet på utsidan av höften. Löpning och hopp gör ofta att man får smärta och blir bättre av vila. Det kan lett bli friktion och irritation vid infästningen och ofta beror det på dålig muskulär kontroll/styrka i höften, dåliga skor eller t.ex för hög sadel när vi cyklar.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i höft och ben så vi lättare ser hur patienten rör sig. Det vill sällan vara aktuellt med någon bilddiagnostik.

Hopparknä/jumpers knee

Hopparknä är smärta i senan under knäskålen. Detta är vanligt bland idrottare som ofta gör explosiva rörelse som mycket hopp med start och stopprörelser. Mer kontrollerade rörelser som inte innebär hopp som t.ex cykling går ofta bättre och många upplever en klar skillnad på symptomen när man ändrar rörelsemönster.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i knä, höft och fotled så vi lättare ser hur patienten rör sig, detta göras ofta med ortopediska tester. Det vill sällan vara aktuellt med någon bilddiagnostik.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. För idrottare är det viktigt att reducera träningsmängd och aktiviteter som gör symptomen sämre. Det rekommenderas att sluta med hopp och löp rörelser så länge man har symptomen men fortsätta med alternativ träning som inte ökar symptomen.

Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senor ock muskulatur. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.

Kalkaxel

Kalkaxel är ett tillstånd där man ofta är stel och har ont i axeln som kommer från kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen oftast i supraspinatus senan. Det gör ofta ont att lyfta armen upp mot eller över huvudet och det är ofta ont att ligga på axeln. Det är oklart varför några får kalkaxel, troligen är det en degenerativ process i senan.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i axeln så vi lättare ser hur patienten rör sig, detta göras ofta med ortopediska tester. Det vill ofta vara hjälp i att bekräfta diagnosen med vanlig röntgenundersökning där kalkutfällningen är lett att se på röntgenbilderna.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. Stötvåg har ofta väldigt god effekt i behandling av kalkaxel och många upplever en ganska snabb förmåga att röra armen lettare och upplever mindre smärta

Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senor ock muskulatur. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.

Impingement i axeln

Impingement är smärta på utsidan och framsidan av axeln som ofta blir sämre av att lyfta armen ut från kroppen och arbete med armen över skulderhöjd. Många kan också uppleva besvär när dom ligger på axeln. Smärtan kommer ofta vid långvarigt repeterande aktiviteter och många har mindre besvär vid vila.

Diagnosen blir satt vid en klinisk undersökning och anamnes där patienten rapporterar hur länge han eller hon har haft ont och när smärtan kommer. Vi vill också testa styrkan och funktionen i axeln så vi lättare ser hur patienten rör sig, detta göras ofta med ortopediska tester. Det vill sällan vara aktuellt med någon bilddiagnostik.

Behandling består av stötvågsbehandling, övningar och råd. För idrottare och hantverkare är det viktigt att reducera aktiviteter som gör symptomen sämre.

Övningar är en viktig del av behandlingen för att motverka smärta och öka styrkan och funktionen i senor ock muskulatur. Detta vill ha en god behandlingseffekt men också förebyggande så besvären inte kommer tillbaka.