Akupunktur

Akupunktur är en av behandlingsformerna inom traditionell kinesisk medicin (TCM) och har använts i tusentals år. Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling och har under senare år fått ökad uppmärksamhet i hela världen.

En TCM-akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar.

Varje akupunkturpunkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika sjukdomar. Inom TCM-medicin behandlas hela människan. Därför är det av vikt att de finns en grundlig förståelse för patientens medicinska och allmänna bakgrund för att kunna identifiera sjukdomsorsak och välja en individuellt anpassad kombination av punkter.

Vad är TCM

TCM beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi, Qi. Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter. Genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och patienten befrias från sjukdom.

Västerländsk forskning har i första hand inriktats på nervsystemet, och mycket tyder också på att detta spelar en stor, med alls inte avgörande roll. Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon-, nerv-, och cirkulationssystem. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittorsubstanser. Budskap når hjärnan via nervsystmets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.

Vad kan behandlas med TCM-akupunktur?

Fortsätt titta