KBT

KBT betyder Kognitiv Beteende Terapi. Det innebär att vi arbetar med sambandet mellan våra tankar, känslor och beteende. Eftersom allt hänger ihop och påverkar oss så kan till exempel långvarig smärtproblematik påverka våra tankar och beteenden som leder till begränsningar i vardagen både fysiskt och psykiskt.

Om du har fysiska besvär, upplever ångest eller har en stressig vardag så kan samtal ge dig nya perspektiv och en enklare vardag. Det kan finnas flera anledningar till att du önskar samtalsstöd och då är du välkommen och höra av dig till mig så kan jag berätta hur jag jobbar och hur jag skulle kunna hjälpa just dig.

Tillsammans hittar vi mer funktionella beteenden

Med hjälp av olika tekniker hittar vi tillsammans mer funktionella beteenden för att hantera oss själva och livet. Vår tolkning av en situation har avgörande betydelse för vad vi tänker, känner och hur vi agerar. Ibland kan våra tolkningar av vad som händer av olika skäl få en negativ slagsida och orsaka ohälsa. Tillsammans kan vi jobba igenom dessa tolkningar och ge nya perspektiv och mer funktionella beteenden. KBT lämpar sig för de flesta oavsett vad dina bekymmer är.

Fortsätt titta