Nackspärr - akut cervikalgi

Nästan hälften av alla patienter som söker vård hos oss söker för nackproblem. Nackens funktioner är komplicerade och det finns ett komplext samspel mellan muskler och leder som styrs av ditt nervsystem. Akuta nackproblem kallas ofta i folkmun för nackspärr och kännetecknas av att du får akut ont i nacken och får svårt att vrida på huvudet. Många vittnar om att innan den akuta smärtan brutit ut har man känt ett obehag, låsningskänsla eller molvärk i området.

De vanligaste symptomen är svårt att vrida på huvudet, sämre på morgonen och bättre utöver dagen och att man vill hålla huvudet stilla.

Akut nackspärr kommer ofta från stress, monotont ensidigt arbete, mycket sittande framför dator eller mobil eller en fel kudde.

Sök hjälp tidigt. Det ger bästa förutsättningen för lindring.

Det är viktigt att få en korrekt diagnos och efter det kommer din kiropraktor att föreslå en åtgärdsplan. Sällan behövs bildiagnostisk undersökning och prognosen är oftast mycket bra.

Kiropraktorbehandlingen består av specifika led justeringar i rygg, bröstrygg och nacke. Behandlingen går ut på att återställa normal funktion i leder och muskler och att stimulera kroppens egen förmåga till självläkning. I de flesta fallen ingår en rehabiliteringsplan för att förhindra återfall i framtiden.

Diskbråck i nacken

Vid diskbråck i nacken upplever dom flesta smärta i nacken med strålning ut i den armen som kan gå helt ner i fingrarna. Inuti disken ligger ett geléliknande material som trycker genom brosken i disken och det kan irritera och i värsta fall komprimera en av nerverna som går ut från nacken och ner i armen.

Diagnosen blir satt av en av våra kiropraktorer vid hjälp av en anamnes, klinisk undersökning och vid behov magnetröntgenundersökning. Våra kiropraktorer kan skicka dig på magnetröntgen och vanlig röntgen när detta är indikerat.

Kiropraktor behandlingen består av specifika led justeringar i rygg, bröstrygg och nacke. Vi vill ofta rekommendera att lägga kyla i nedre delen av nacken om det strålar kraftigt ut i armen. Övningar och råd är också en viktig del av behandlingen. Diskbråck har generellt en god prognos, utmaningen är att det ofta kan ta tid för man är återställd. I några tillfällen upp till 3 månader, detta beror på hur länge du har haft symptomen före du sökte hjälp och vart diskbråcket är i nacken. Forskning visar att kiropraktisk behandling har god effekt på nackbesvär med ömhet och trötthet som vanliga biverkningar.

Nackvärk

30-50% av den vuxna befolkningen har ont i nacken under löpet av ett år. Symptomen kan komma akut eller gradvis över en viss tid och det är inte alltid enkelt att hitta en specifik orsak.

Smärtor i nacken kan komma i samband med ett fall, en ”släng” med nacken (whiplash) eller mycket sittande framför datorn, mobilen och surfplattan.

I samband med ett stillasittande arbete är det viktigt att variera hur du sitter och ändra ställning ofta. De vanligaste symptomen är smärta och stelhet i nacken, ofta med nedsatt rörelse i flera positioner. Vid några tillfällen kan det stråla ned i ena axlarna, (ned i armen och ut i handen) armarna och ut i händerna. Besvär i nacken kan också leda till huvudvärk och yrsel och därför är det viktigt att hitta orsaken till symptomen. De allra flesta som har ont i nacken har en god prognos och svarar ofta väldigt bra på kiropraktisk behandling.

Våra kiropraktorer vid Karlstads Kiropraktorklinik tar en noggrann sjukdomshistoria/anamnes och gör en undersökning för att sedan ställa en diagnos. Vid behov skickar vi en remiss för röntgen, om det skulle vara nödvändigt för att få mer information. Ledjusteringar av rygg och nacke, övningar och livsstilsråd är rekommenderat för de allra flesta med ont i nacken och biverkningarna är milda och går snabbt över. Lokal ömhet och trötthet är de vanligaste biverkningarna.