Rörelseanalys

Vill du börja träna och få bästa möjliga grundförutsättningar? Eller har du stannat av i dina träningsresultat, behöver nytändning eller nya infallsvinklar? Då kan vår personliga tränare hjälpa dig. Detta kan antingen vara början på ett långsiktigt samarbete mellan dig och din tränare, eller ett peppande möte.

Varför stabilitet och rörlighet i rörelseanalys?
För att kunna utveckla fysiska förmågor som styrka, kondition, snabbhet och kraft behövs stabilitet och rörlighet, annars kan rörelsen bli ineffektiv och skaderisken öka.
Det här är ju också två av kroppens grundläggande funktioner.

För vem?

För dig som vill ha en fungerande vardag. Som kanske promenerar, löptränar, vill komma tillbaka från skada, eller bara för att det ger en skön känsla.

Hur?

Rörelseanalys inklusive träningsprogram:

Vid första mötet går du och din personliga tränare igenom din historik för att du ska få en så säker och målinriktad träning som möjligt. Skador, operationer, mediciner, nuvarande aktivitetsstatus och andra detaljer som kommer fram under samtalet är av stort värde.
Din personliga tränare gör en rörelseanalys med hjälp av några enkla övningar där man lägger stort fokus på just stabiliteten och rörligheten i din kropp. Ingen speciell utrustning eller klädsel behövs. Utifrån resultatet sätter vi ihop ett träningsprogram specifikt för just dina behov som du kan ta med dig direkt efter mötet. Du får noggrant lära dig hur du ska utföra övningarna. Ni jobbar sedan gemensamt med programmet mot dina mål.

All information som din tränare får är konfidentiell och behandlas med tystnadsplikt.

Rörelseanalys uppföljning:

Tre till fyra veckor efter ditt första möte med vår tränare repeterar ni de övningar som du tidigare fått. Här går ni igenom om något behöver justeras, tas bort eller läggas till. Här bedömer ni också om nytt träningstillfälle ska bokas eller om du är redo att jobba vidare med din träning på egen hand.

Vi hoppas att du känner att vår tränare inspirerar, motiverar och bidrar med kunskap så att din träning blir så effektiv och rolig som möjligt.

Vår personliga tränare är välutbildad och certifierad.

Fortsätt titta