Behandling av personuppgifter

Karlstads Kiropraktorklinik värnar om skyddet av dina personuppgifter och dina enskilda rättigheter. Hanteringen av personuppgifter är reglerad i Patientdatalagen SFS 2008:355, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40, Patientlag 2014:821, patientsäkerhetslagen och Dataskyddförordningen (GDPR). Karlstads Kiropraktorklinik använder ett digitalt journalhanteringssystem som heter Clinicbuddy där alla dina uppgifter lagras.

Mer information finns på 1177.se. Vid frågor kan du ta kontakt med kliniken eller Dataskyddsmyndigheten.