Kiropraktik

En kiropraktor utgår ifrån att varje människa har en inneboende självreglerande och självläkande förmåga. Vi har alla denna förmåga att anpassa oss till den belastning eller stress som vi utsätts för. Det är när påfrestningarna blir så pass kraftiga eller långvariga att vi inte klarar att anpassa oss som vi utvecklar sjukdom, smärta eller andra symtom.

Det system som koordinerar vår kropps förmåga till anpassning, utveckling och tillväxt är nervsystemet. Nervsystemet består av vår hjärna, ryggmärg och nervtrådar som har konstant ”dialog” med alla kroppens organ, till exempel hjärta, njurar, tarmar, muskler och leder så att allt som händer i kroppen sker i harmoni på bästa möjliga sätt.

När en störning i ryggraden uppstår kan det medföra en negativ påverkan på samspelet mellan nervsystemet och resten av kroppen. En kiropraktor är utbildad i att lokalisera dessa störningar samt andra avvikelser i kroppens leder och muskler.

Genom att specifikt korrigera de störningar som uppstått med speciella handgrepp, kan nervsystemet fungera bättre och kroppens förmåga att återfå hälsa och balans kan öka. För att uppnå varaktiga resultat är det viktigt att se över sin livsstil då osunda beteenden kan bidra till dålig hälsa. Brist på regelbunden fysisk aktivitet, monotont arbete och stress är bara några exempel på detta.

Samtidigt som du skapar förutsättningar för ett friskare liv genom positiva förändringar i din livsstil kan din kiropraktor regelbundet kontrollera din rygg- och nervfunktion så att du kan behålla den förbättring du uppnått och bygga vidare på den. Våra kiropraktorer har läst i England och Australien vid några av världens mest erkända utbildningscenter inom kiropraktik. Flera gånger om året söker de vidareutveckling och kurser både i Sverige och utomlands.

 

Över 3000 personer söker Karlstads Kiropraktorklinik om året för kortare och längre behandlingsserier. Många väljer att komma regelbundet för en kontroll, så som de gör hos tandläkaren eller på bilverkstan med bilen för service i förebyggande syfte.

Som Karlstads äldsta kiropraktorklinik har vi ett stort nätverk av andra vårdgivare både inom landstinget och privat i fall kompletterande undersökningar behövs eller om vi anser att du blir bättre hjälpt hos någon annan än oss.