Kiropraktik

Värk eller andra besvär i ryggen nacken eller huvudet – armar eller ben också. Även olika störningar i nervsystemet. Allt detta är vanligt att kiropraktorer undersöker och behandlar.

En kiropraktor utgår ifrån att varje människa har en självreglerande och självläkande förmåga. Den gör att vi kan anpassa oss till den föränderliga tillvaro vi lever i. Om dock skiftningarna blir för kraftiga, plötsliga eller långvariga kan de leda till att vi inte klarar anpassningen eller att återhämta oss. Hur har livet behandlat dig?

Besök hos kiropraktorn

När man kommer till kiropraktorn berättar man om det man söker för men också eventuell sjukdomshistoria. Efter det får man en sedvanlig kiropraktisk undersökning som även omfattar ortopedisk och neurologisk undersökning för att kiropraktorn skall kunna ställa diagnos. Ibland tas antingen röntgen- eller MR bilder eller så blir man remitterad för andra undersökningar när det behövs. Tanken är att du ska må så bra som möjligt med så få besök som möjligt. Många av våra patienter kommer regelbundet i förebyggande syfte för att bibehålla maximal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet och leva ett så optimalt liv som möjligt.

"Låsningar"

”Låsningar” kan uppstå om en muskel håller en för hög- eller låg vilospänning eller om den inte går att kontrollera med tillräcklig precision. Detta leder det till onormal belastning, slitage och värk. Signaler från sensorer i vävnaderna runt leden störs och försämrar nervsystemets förmåga till att koordinera muskulaturen med risk för ytterligare skador och värk. Risken för spridning inom nervsystemet är också stor.

Funktionell Neurologi

Funktionell Neurologi handlar om att bedöma hur nervsystemets olika delar fungerar och bidrar till helheten. Nervsystemet är centralt för vår uppfattning av vår yttre- och inre värld. Vi har ett stort spektrum av sensorer som känner av läget och hur det förändras. Oftast bearbetas dessa signaler automatiskt utan att vi ens är medvetna om det. Exempel på detta är hjärtat som slår snabbare och hårdare när vi springer upp för en trappa. Flera olika nervcentra samarbetar för att en respons skall vara så väl avvägd som möjligt för hela vårt väsen. Vid behov kan vi också medvetet bestämma vad vi kan, bör eller vill göra åt en uppkommen situation. Även det kräver att flera områden i hjärnan deltar och samarbetar. Därför är det viktigt att alla delar av vårt nervsystem är stabila, fungerar och mår bra.

Nervsystemet kan skadas

Nervsystemet kan skadas av olyckor, toxiner, under- eller överstimulering, näringsbrist och dålig luft m.m. Men det kan gå att bygga upp det igen pga så kallad neuroplasticitet. Denna 1:20 min film berättar mera: Neuroplasticity made simple: Phil Parker, PhD researcher – YouTube

Justeringar av leder och i synnerhet kotpelaren är ett utmärkt sätt att framkalla neuroplastisitet. Ibland kan man se omedelbara förbättringar men ibland tar det tid och begränsas av nervsystemets tillstånd.

 

Justeringar av kotpelaren

Justeringar av kotpelaren är nog den behandling som kiropraktorer är mest kända för. En justering innebär en liten och därmed skonsam rörelse, men snabb. Det kan knaka till pga tryckförändring i lederna (jämför med när det knakar i fingrar) och leden blir mjukare och rörligare. Sensorer i huden, bindväv, muskler och leder aktiveras och stimulerar centrala nervsystemet. Att justera kotpelaren kan ha betydligt större effekt än att justera armar och ben eftersom ryggraden är mycket rikligare försedd med sensorer. Potentialen att effektivt och skonsamt lindra värk och återskapa, förbättra och bevara kotpelarens och centrala nervsystemets funktioner är därför stor. Justeringarna tar som regel bara några minuter att utföra när alla undersökningar är klara.

Det finns tillstånd då det inte är lämpligt

Det finns tillstånd då det inte är lämpligt eller att man helt enkelt vill avstå en justering. Vissa delar av nervsystemet når man inte med justeringar för att sensorerna man kan påverka med justering inte signalerar dit. Då får man försöka hitta alternativ som ger resultat.

Träning

Träning för ökad styrka eller stabilitet är mycket vanlig i behandlande- och förebyggande syfte. Även kognitiva övningar och livsstilsfaktorer som sömn, kost eller stresshantering kan vara viktiga.

Fortsätt titta