Huvudvärk

Huvudvärk är en väldigt vanlig åkomma och i 70% av fallen gäller det spänningshuvudvärk,15 % har huvudvärk som kommer primärt från nacken och 15% lider av migrän. Det är dom vanligaste formerna av huvudvärk men det finns naturligtvis andra också.

Huvudvärk kan starta gradvis eller akut och det är inte alltid lätt att hitta orsaken och i många fall är det flera faktorer som är avgörande.

Lite fysisk aktivitet, stress och ärftlighet är några av dom vanligaste orsakerna. Värk kan också uppstå om man har problem med nacken, käken eller med synen. Vissa livsmedel kan också framkalla migrän.

Symptom kan vara smärta på en eller båda sidor av huvudet, ljus- och ljudkänslighet, illamående, yrsel och synpåverkan. Beroende på typ av värk kan träning antingen förbättra eller försämra symptomen.

Våra kiropraktorer på Karlstads Kiropraktorklinik tar en noggrann sjukdomshistoria, undersöker dig kiropraktiskt, ortopediskt och neurologiskt för att sedan ställa en diagnos och föreslå en behandlingsplan. Vid de tillfällen vår behandling inte lämpar sig så kommer vi självklart att skicka dig vidare. Det finns idag mycket forskning som rekommenderar kiropraktisk behandling för just huvudvärk.

Behandling av nacke och rygg, övningar och livsstilsråd rekommenderas också för dom allra flesta med nackont och huvudvärk. Eventuella biverkningar är som regel snabbt övergående där det vanligaste är lokal ömhet och initialt ökad huvudvärk. Dessa går över snabbt och är helt normala.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är den typ av huvudvärk som är absolut vanligast. Cirka 90 procent av all huvudvärk beror på spänningshuvudvärk och över två miljoner svenskar lider varje vecka av detta.

Spänningshuvudvärk kan vara väldigt jobbigt, men är helt ofarlig. Det är vanligare att kvinnor får spänningshuvudvärk än män.

Vanliga symptom

Vanliga orsaker

Vad kan man göra själv?

Oftast hjälper det med att röra på sig och pulshöjande aktivitet brukar vara lindrande. Att stretcha nackens muskler kan också kännas skönt. Oftast hjälper receptfria läkemedel mot smärtan men blir naturligtvis ingen långsiktig lösning på problemen.Behandlingen av spänningshuvudvärk består mycket av livsstilsförändringar men även kiropraktisk behandling, massage, akupunktur. KBT kan också vara effektivt om det ligger mycket stress och oro med i besvärsbilden.

Läkemedelsinducerad huvudvärk

Läkemedelsinducerad huvudvärk är huvudvärk som kommer minst 15 dagar per månad under tre månader eller mer som är orsakat av hög användning av läkemedel. Många börjar att ta alvedon eller ipren för primär huvudvärk som t.ex spänningshuvudvärk eller migrän. Om man använder mycket/hög dosering av mediciner mot huvudvärk kan man utveckla läkemedelsinducerad huvudvärk. Hög dosering räknas som 8 dagar eller mer per månad med triptaner som blir använt mot migrän, alternativt 15 dagar eller mer per månad med analgetika (paracetamol, ipren, treo).

Symptomen på läkemedelsinducerad huvudvärk liknar den vanliga primära huvudvärken som ofta börjar att ta läkemedel för.

Diagnosen blir satt vid anamnes. Patienter med läkemedelsinducerad huvudvärk söker ofta för primär huvudvärk som spänningshuvudvärk, migrän eller cervikogen huvudvärk och har gradvis utvecklat överförbruk av mediciner.

Behandlingen består av information till patienten, eventuell manuell behandling och råd om träning och rörelse. Många kan uppleva abstinensbesvär och svårare huvudvärk en period, detta avtar ofta efter 1-2 veckor. Kiropraktisk behandling, akupunktur och massage är goda passiva behandlingsmetoder som blir brukt mot den primära huvudvärken. Träning och motion är också rekommenderad för att förebygga huvudvärk och lindra symptomen.

Det rekommenderas att abrupt stoppa intag av analgetika (ipren, alvedon, triptaner) vid läkemedelsinducerad huvudvärk. För opioder, benzodiazepiner och barbiturater rekommenderas gradvis nedtrappning med råd från din läkare.

Migrän

Migrän är en kraftig, pulserande och ensidig huvudvärk som varar i 4–72 timmar. I tillägg till huvudvärken upplever många illamående, ljus/ljud och eller lukt känslighet och problem att koncentrera sig. Det finns många olika former för migrän, dom vanligaste är migrän med eller utan aura. Med aura upplever många syns-störningar före man får huvudvärk. Aura symptom kan också vara stickningar i ansikte och tunge, att man går ostadigt eller svårigheter med att prata. Till skillnad från spänningshuvudvärk blir migrän ofta sämre av fysisk aktivitet.

Det är oklart varför man får migrän, var femte kvinna och var tionde man har migrän. Kvinnor utan aura är ofta besvärsfria under graviditet. Nyare forskning antyder att migrän är en neurologisk sjukdom.

Diagnosen blir satt vid anamnes. Kiropraktisk behandling kan ha mycket god effekt mot migrän. Nyare forskning antyder att förebyggande kiropraktisk behandling är mer effektivt än förebyggande mediciner.

Behandlingen består av kiropraktisk behandling av nacke och rygg som ofta har väldigt god effekt. Akupunktur och massage kan hjälpa med tanke på stresshantering som är viktigt for att minska migränfrekvens.