ÖRONAKUPUNKTUR OCH MINDFULLNESS

NADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Behandlingen sker i grupp om 5-10 personer och tar upp till 45 minuter. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Behandlingen består av 12 akupunkturtillfällen under 6 veckor och kommer att ske under lunchtid mellan kl 12.00-13.00.

Vecka 1-2: 3 tillfälle/vecka
Vecka 3-4: 2 tillfälle/vecka
Vecka 5-6: 1 tillfälle/vecka

Effekt av NADA-behandling

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader.

Mindfullness

Mindfullness handlar inte om att bli fri från en tempofylld vardag, obehag eller att uppleva total lycka. Mindfullness hjälper oss att se saker som de är. I det ligger det stora värdet. I nuet, andrummet mellan dåtid och framtid får hjärnan möjlighet till återhämtning. Träning i Mindfullness handlar om att träna uppmärksamhet och fokus. Vi kopplar bort autopiloten och styr själva vad vi har i sinnet och hur vi förhåller oss till det.

NADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i. varje. öra. behandlas med. tunna nålar. Syftet är att. återskapa balans i kropp och själ och därigenom linda smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Effekten av NADA-behandling är bland annat att stresshormonet cortisol sjunker, endorfiner frisätts (dämpar smärta och höjer humöret), serotonin ökar (påverkar vårt humör och välbefinnande) och dynorfin ökar (ett smärtstillande hormon). Det aktiverar helt enkelt lugn och ro-systemet och dämpar motsatsen.

Både inom NADA och Mindfullness finns gott om forskning som visar på att de ha en god behandlingseffekt. I vårt unika ”Här och Nu”-upplägg slår vi ihop dessa två vinnande koncept: NADA och Mindfullness.

Vi ses vid fyra tillfällen för en timme för att bara vara – fria från vardagsbestyr och prestation.

Fortsätt titta